2D & 3D

Kreslíme strojárske výkresy, technickú dokumentáciu, výrobné výkresy oceľových konštrukcií v programoch

       AutoCAD         

            Autodesk Inventor              

  

 

Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti. Ponúkame Vám kompletné služby v odbore našej pôsobnosti. Ponúkame nielen kvalitné služby za rozumné ceny, ale tiež pomoc nášho plne vyškoleného a profesionálneho personálu. Neváhajte nás kontaktovať.

Viď kontakt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝROBA - DODANIE - MONTÁŽ

 

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE, OCEĽOVÉ HALY, OCEĽOVÉ MOSTY, POTRUBNÉ SYSTÉMY...

 

Sprostredkujeme výrobu, dodávku oceľových konštrukcií. 

Montujeme oceľové konštrukcie, potrubné vedenia a systémy.